Campus educațional București

Proiectul realizat în cadrul complexului educaţional reprezintă un model de bună practică pentru implementarea proiectelor coordonate, unitare şi multi-funcționale din fonduri publice.

Ansamblul generat reprezintă însumarea unei serii de proiecte – intervenţii asupra clădirilor existente, remodelări, consolidări, construcţii noi, rezultatul final fiind un campus unitar din punct de vedere arhitectural, deservind o capacitate de până la 2.000 de utilizatori – fiind alcătuit din mai multe corpuri de clădire pentru învățământul preșcolar, gimnazial și liceal – dintre care colegiul (clădirea liceu) dispune de 22 săli de clasă, 5 ateliere, 4 laboratoare, 3 cabinete de curs. Alături de acestea, în campus, au fost construite două cămine pentru elevi, cu o capacitate de 75 de camere de cazare, de 4 și 6 locuri fiecare, o sală de sport, precum și o sală multifuncțională.

Având toate funcţiunile necesare – de la grădiniţă, şcoală generală, liceu, dar şi cămine diferenţiate (fete şi băieţi), cantină, sală de sport şi sală de festivităţi, centru de zi de tip after-school şi toate spaţiile necesare pentru sport şi recreaţie în aer liber, în conformitate cu normele în vigoare – noul campus reprezintă un adevărat hub educaţional.

Funcţiune:

Educaţional, Clădiri Publice

Specific:

Investiţi Publice, Finanţare Europeană

Amplasament:

Sectorul 4 al Municipiului Bucureşti

Beneficiar:

Primăria Sectorului 4 al Municipiului Bucureşti

Arie teren (m²):

25.760,00

Suprafață desfășurată (m²):

13.159,75

Capacitate:

Ansamblu educaţional de tip campus format din clădiri cu funcţiunile de liceu, grădiniță, cămin băieți, cămin fete, cantină, sală de sport, sală de festivități, centru de zi, terenuri de sport şi locuri de joacă în aer liber