1. Cadrul și condițiile de utilizare

Site-ul www.Quadratum.ro este deţinut de Quadratum Architecture , având sediul social in Calea plevnei 145B bloc 2, P204, Bucuresti, sector 6 numit în cele ce urmează „www.Quadratum.ro” sau „Societatea”. Site-ul www.Quadratum.ro   este operat în conformitate cu prevederile acestor Termeni şi Condiţii, ce se completează cu prevederile legale aplicabile.

Atenție: Dacă nu sunteți de acord cu acești termeni și condiții, vă recomandăm să nu utilizați site-ul www.Quadratum.ro

2. Proprietate intelectuala

Quadratum Architecture deține toate drepturile de proprietate intelectuală asupra site-ului, precum și asupra logo-ului, textelor, imaginilor, video-urile, bazei de date, software-ului, sub incidența legii naționale și internaționale privind proprietatea intelectuală.Atfel, fără permsiunea scrisă prealabilă a  administratorului, utilizatorii sau terții nu pot copia, adapta, publica sau reproduce parțial sau total nicio informație ce se regăsește pe site-ul www.quadratum.ro

3. Prevederi privind datele cu caracter personal

In calitate de Operator de date cu caracter personal, Quadratum Architecture isi asuma angajamentul de a respecta datele dvs. cu caracter personal si de a se conforma prevederilor legale aplicabile privind protectia acestora, in special prevederilor Regulamentului European 679/2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor sau GDPR).

Pentru detalii complete, consultati Politica de confidentialitate.

Modificări ale website-ului, software-ului şi ale serviciilor

Quadratum îşi rezervă dreptul de a:

  • modifica sau şterge (temporar sau permanent) website-ul sau orice parte a acestuia fără a anunţa, nefiind responsabilă pentru asemenea modificări sau ştergeri.
  • modifica, şterge sau întrerupe orice software, serviciu sau promoţie în orice moment, fără a anunţa, nefiind responsabilă pentru asemenea modificări sau ştergeri.
  • modifica sau întrerupe orice campanie promoţionala derulata online, nefiind responsabilă pentru asemenea modificări sau ştergeri.

4. Limitarea răspunderii privind funcționarea site-ului 

Quadratum  nu garanteaza disponibilitatea continuă a site-ului www.quadratum.ro  si/sau funcționarea sa permanentă în parametri tehnici optimi.

Pe site-ul www.quadratum.ro   pot exista link-uri către alte site-uri ce nu sunt detinute de  Quadratum architecture . Aceste linkuri au scopul de a oferi informații adiționale, însă Quadratum nu răspunde pentru conținutul acestora, pentru politica lor de confidențialitate sau securitatea datelor dumneavoastră atunci când accesați oricare dintre aceste link-uri.

5. Încălcarea termenilor și condițiilor 

Utilizatorii iau la cunoștință că orice încălcare a termenilor și condițiilor va fi sancționată conform legislației în vigoare.

6. Suspendarea sau oprirea permanentă a serviciilor

Utilizatorii au obligația de a respecta termenii și condițiile menționate în prezentul document, nerespectarea acestora atrăgând sancțiunea suspendării sau anulării dreptului de a utiliza site-ul www.Quadratum.ro , fără repararea unui eventual prejudiciu al utilizatorului. Quadratum are dreptul de a cere despăgubiri pentru pierderile cauzate de nerespectarea prezentului document.

7. Legea aplicabilă

Prezentul document are natura juridică a unui contract la distanță încheiat între dumneavoastră în calitate de utilizator și Quadratum Architecture și intră sub incidența legii române în vigoare.8. Instanța competentă.Orice litigiu în care este implicat Quadratum Architecture  va fi solutionat de către instanțele judecătorești române competente de la sediul sau.