Abordarea proiectelor cu o gândire pluridisicplinară ne permite să ne asumăm în cadrul biroului şi lucrări atipice, complexe, cu impact consistent în dezvoltarea comunităţii şi a spaţiului construit

Rezidențial

Educațional

Medical

Infrastructură

Logistică & Industrial

Funcțiuni mixte

Servicii

Ne asumăm constant rolul de Proiectant General pentru constructii civile, infrastructura , industriale, prin realizarea tuturor etapelor aferente proceselor de proiectare integrată, de la studiu de soluții până la recepția lucrărilor.

Servicii de bază

Quadratum Architecture poate asigura servicii integrate, de la A-Z, pentru cladiri noi sau existente, indeplinind toate fazele de proiectare conform legislatiei in vigoare, respectiv in raport cu necesitatile beneficiarului, precum:

 • Expertize tehnice
 • Studii de teren (topografice si geotehnice, elaborarea auditurilor energetice si a certificatelor de performanta energetic, elaborarea studiilor pentru cladiri nzeb
 • Elaborarea proiectului concept
 • Elaborarea proiectului faza studiu de soluție, cu evaluarea costurilor de investitie
 • Elaborarea documentatiilor pentru obtinerea avizelor, inclusiv certificatul de urbanism
 • Elaborarea studiilor de prefezabilitate (spf)
 • Elaborarea studiilor de fezabilitate (sf)
 • Elaborarea documentatiei tehnice pentru obtinerea autorizatiei de construire (dtac)
 • Elaborarea fazei proiect tehnic (pth)
 • Elaborarea devizelor de lucrari
 • Elaborarea fazei detalii de executie (dde)
 • Esistenta tehnica pe durata executiei lucrarilor

Servicii conexe

In functie de complexitatea, anvergura, dimensiunea sau stadiul proiectului, Quadratum Architecture, prin echipa multidisciplinara si partenerii sai, poate asigura servicii conexe, project-based sau in baza unor contracte-cadru de tipul:

 • Asistenta tehnica & urmărire lucrări Putem asigura urmarirea conform legilor privind managementul calitatii in constructii a lucrarilor de execuție prin:
  • echipa de proiectare (arhitecti, ingineri, specialisti)
  • diriginti de santier, acoperind domeniile: civile, infrastructura, peisagistica
  • project manageri
 • Management de proiect
 • Urbanism (studii de tip pud sau puz)
 • Consultanta generala & consultanta fonduri europene

Integrat, armonizat, funcțional

Despre noi

Viziunea noastră

O clădire nu este definită doar de metri pătrați. Este colțul nostru de lume, în care locuim, trăim sau muncim. Contextul în care se află ea, comunitatea, dar și spațiile care o compun au un mare impact asupra stării de bine. Credem că valoarea unui proiect nu stă doar în fezabilitatea tehnică sau în eficiența lui, așa cum nu stă nici exclusiv în aspectele estetice.

Abordăm fiecare lucrare integrat și acționăm apoi cu precizie de microscop pentru a nu face rabat nici la aspectele funcționale, nici la cele estetice. Gândim proiectele armonizat ceea ce ne permite să abordăm cu încredere și lucrări complexe, cu impact consistent în dezvoltarea comunităţii şi a spaţiului construit: cladiri rezidențiale, ansambluri de locuinte, școli, grădinițe, monumente de cultură, cămine studențești, săli de sport, bazine de înot, baze sportive, spitale, cinematografe, spații de recreere, parcuri.

Misiunea noastră

Doar când utilizatorul final ajunge să se bucure de rezultatul muncii noastre, știm că ne-am dus misiunea la bun-sfârșit. Gândim aplicarea încă din faza de proiectare de tehnologii și materiale noi, moderne, soluţii constructive care să facă apel la resursele locale sau cele produse la nivel european, precum şi cele regenerabile într-o formulă în care îmbinăm eficiența cu creativitatea și optimizarea.

Viziune și strategie, precizie și concept

Patricia Sturzoiu

Partner

Emanuel Vișan

Managing Partner

Proiecte pe 2 continente, în 4 țări și 34 de orașe

Proiecte finalizate

Proiecte în derulare

Ani de experiență

Creativitatea și eficiența sunt în A.D.N.-ul nostru

Căutăm talente, construim o echipă