Transylvania International School

Proiectul Şcolii Transylvania International School s-a conturat urmând nevoile beneficiarului şi utilizatorului final – de a avea o clădire modernă şi conformă pentru activităţi educaţionale – o şcoală cu 13 săli de clasă (clasele 0-XII), spaţiile complementare pentru o bună funcţionare şi o grădiniţă cu spaţiu pentru două grupe.

Conceptul a fost realizat având în vedere nevoile finale – cele de a avea o clădire complet conformată din punct de vedere al normele cu privire la siguranţă în caz de incendiu, siguranţă în exploatare şi igienă.

Astfel, spaţiile astfel obţinute sunt proiectate având iluminat natural optim, orientare potrivită faţă de punctele cardinale, evacuare în două direcţii cu lungime conformă. Nevoile specifice pentru spaţii educaţionale private înseamnă o adaptare şi flexibilitate în raport cu cerinţele unei şcoli publice, avându-se în vedere un tip de activitate cu un număr mai mic de copii faţă de şcolile de stat. În cadrul Şcolii de la Stupini, numărul de utilizatori în fiecare spaţiu avut în vedere în proiectare este de 15, maxim 18 utilizatori, ceea ce a permis proiectarea unor spaţii compacte şi optimizate. Utilizatorii de la etaj au spaţii pentru socializare şi recreaţie la nivelul claselor, terasa peste parter fiind circulabilă.

În cazul obiectivului de la Stupini, curtea şcolii primeşte o atenţie egală cu cea a construcţiei în sine şi se conturează într-o serie de tipologii de spaţii. Primul contact vizual cu imobilul este intrarea care conectează grădiniţă de şcoală, deschizându-se într-un atrium generos. Volumul grădiniţei vine ca o extensie a volumului principal, format din două module cu formă literei „C” – suprapuse inversat. Aceasta suprapunere generează un portic ferit, acoperit, potrivit pentru activităţi în aer liber chiar şi când vremea nu este prietenoasă, iar volumul extrudat al grădiniţei a permis crearea unui amfiteatru în aer liber, care va fi folosit pentru serbări şi adunări, dar şi pentru proiecţii de film.

Spaţiile educaţionale vor fi echipate astfel încât imobilul să poată fi încadrat nZEB – Near Zero Energy Building, în raport cu cerinţele unei clădiri de învăţământ, soluţiile propuse fiind cu încălzire prin pardoseală, sistem centralizat de ventilaţie şi răcire, dar şi aport de aer proaspăt cu recuperare de căldură.

Terasa necirculabilă de peste etajul 1 va fi spaţiul unde se vor amplasa panourile solare care vor contribui la producerea energiei în regim propriu, din surse regenerabile, optimizând consumurile pentru întreg obiectivul.

Materialele folosite în cadrul interiorului vor fi unele naturale, din surse regenerabile pentru spaţiile educaţionale – lemn şi linoleum, iar pentru căile de circulaţie şi cele de evacuare se vor folosi materiale minerale – de tip terrazzo.

Clădirea reprezintă remodelarea volumetrica şi extinderea unei clădiri existente, spaţiu în care se propune amenajarea unei biblioteci şi spaţiu de recreere – conectat cu exteriorul, unde se propune o sală de lectură amenajată în aer liber, cu bănci şi locuri de citit, ferite de soare şi intemperii.

După implementare, Şcoala de la Stupini va reprezenta un model de bună practică în ceea ce priveşte spaţiile educaţionale private, iar unul dintre ţelurile proiectului este cel de a obţine şi certificarea unei Şcoli Verzi.

Funcţiune:

Spaţii educaţionale şi administrative (învățământ)

Amplasament:

Stupini, Municipiului Braşov, Judeţul Braşov

Arie teren (m²):

6.680,00

Căi de circulaţie (m²):

3.145,46

Suprafață desfășurată (m²):

2.352,17

Unităţi:

13 săli de clasă

Capacitate:

13 spaţii educaţionale din care - 9 săli de clasă, 2 laboratoare, bibiliotecă, cabinet medical, spaţii administrative şi grădiniţă cu două grupe şi spații conexe

Beneficiar:

Asociaţia „Holistic Christian Education”

Stadiu:

În derulare - Termen preconizat pentru implementare: 2023-2024