Cinematograful București

Obiectivul analizat pentru interventie este o clădire de cinematograf – Cinema București, fost Trianon, monument istoric de importanță locală, aflat în stare de abandon și degradare, amplasat pe Bd. Elisabeta, nr. 26.

El este cuprins într-o insulă urbană împreună cu alte trei săli de cinema, alipită la alte două clădiri importante – Cercul Militar Național – monument istoric de importanță națională și Palatul Adevărul – demolat.

Specificul acestui proiect este oportunitatea, curajul si indrazneala unui beneficiar privat, pornit hotărât pe drumul lung si greu de reabilitare si conservare a unui monument istoric si redarea acestuia orașului.

Prin prezentul proiect, se propune adaptarea și conformarea clădirii existente în raport cu cerințele actuale tehnice, funcționale și legislative, rezultând un imobil multifuncțional pentru evenimente (deschis publicului), cu Rh propus 2Sp + Parter + Mezanin+4 Etaje parțiale.

Principalele intervenții au în vedere:

  • Conformarea spațiului pentru evenimente (festival de film, proiecții de film, conferințe, evenimente de tip gală, teatru, concerte de muzica ușoară, concerte de muzică clasică etc.);
  • Adaptarea spațiilor existente pentru a deservi funcțiunea propusă;
  • Realizarea unui subsol tehnic care va deservi cerințele funcționale (spațiu de catering, spații tehnice, spațiu pentru o posibilă extindere a scenei printr-o platformă hidraulică);
  • Conexiuni ale circulațiilor pe orizontală și verticală – conexiuni ale subsolului propus către C.Mille, posibilă conexiune între cele două subsoluri parțiale către C.Mille, casa de scară cu ieșire sub scena existentă – acces secundar subsol/ ieșire către Regina Elisabeta;
  • Conexiune verticală prin propunerea unui lift de persoane.

Restaurarea, reabilitarea şi modernizarea clădirii Cinematografului Bucureşti pune adevărate provocări de ordin tehnic întrucât, pentru o bună funcţionare în conformitate cu normele în vigoare (accesibilitate, protecţie în caz de incendiu), având în vedere şi existenţa unei săli aglomerate, şi pentru asigurarea funcţionalităţii şi viabilităţii economice în operare după implementarea proiectului, sunt necesare lucrări ample de consolidare, dar şi remodelare volumetrică interioară, prin crearea unui subsol suplimentar unde vor exista spaţii tehnice care să deservească construcţia.

Imobilul, cu un procent de ocupare al terenului de 100%, fără a dispune de spaţiu pentru adunarea utilizatorilor de tip foyer, are nevoie de astfel de spaţii suplimentare – iar unica opţiune este cea de creare a unor terase succesive şi extinderea pe înălţime. Având în vedere înălţimea actuală a clădirii, de aproximativ 15.00 ml, flancată de două alte clădiri cu înălţime de aproximativ 22.00 – 25.00 m (Fostul Palat Adevărul – clădire aflată în execuţie – cu funcţiune mixtă de birouri şi spaţii de conferinţe, respectiv Cercul Militar), dar având în vedere şi funcţiunile zonei, crearea unei curţi urbane prin terase succesive, suprapuse a fost gestul firesc în intervenţie.

Un element caracteristic, propus spre conservare şi restaurare este reprezentat de luminătorul istoric, decorat cu un filigran de lemn montat pe plasă, al cărui acoperiş retractabil se deschidea în istoria clădirii, iar balcoanele de la ultimul nivel erau deschise şi cinematograful devenea, similar spaţiilor din vecinătate, o grădină-cinema, un spaţiu hibrid.

Pentru a aduce clădirea în contemporaneitate şi a îi da o nouă viaţă în cadrul efervescenței sociale şi culturale a Cartierului Creativ, proiectul de intervenţie îşi propune în principal reconfigurarea pardoselii din cadrul nivelului principal – actualmente cu o pantă lină, precum şi reconfigurarea scenei cu adiţia unor elemente mobile, ţelul fiind de creare a unui nivel curent mulţi-funcţional, care să poată să găzduiască şi alte tipuri de evenimente, în plus faţă cele de bază – proiecţia filmelor.

Odată cu implementarea proiectului, Cinematograful Bucureşti va fi redat oraşului printr-un nou spaţiu pentru evenimente medii de tip concerte, festivaluri şi conferinţe, într-un cadru impunător, istoric, în inima oraşului, între decoraţiuni eclectice.

Proiectul, urmând cu stricteţe cerinţele de conservare şi restaurare, vine cu adiţii delicate şi pereţi uşori curbaţi, în linie cu volumele balcoanelor – contur şi geometrie care dau caracterul unic spaţiului.

Nevoile tehnice, de ventilaţie, stingere şi desfumare, dar şi cele de conformare cu privire la protecţia în caz de incendiu, precum şi conformarea acustică sunt rezultatul unei munci asidue a unei echipe extinse, multidisciplinare, de peste 20 de specialişti – arhitecţi şi ingineri.

Funcţiune:

Clădire publică – culturală

Specificitate:

Clădire încadrată în LMI – Bucureşti – Monument Istoric

Amplasament:

Sectorul 5 al Municipiului Bucureşti

Arie teren (m²):

511,00

Suprafaţa desfăşurată (m²):

2.075,40

Suprafaţa utilă (m²):

1.447,90

Rh:

2S Parțiale + P + Mz. + 4E Parțiale

Capacitate utilizatori:

400, Sala de cinematograf şi spaţii multifuncţionale, terasa circulabilă

Stadiu proiect:

În derulare