Ansamblul Educațional Târgoviște

Prin tema de proiectare elaborată în baza solicitărilor beneficiarului, se propune realizarea unei clădiri multifuncţionale formate din grădiniţă, şcoală cu ciclul primar şi gimnazial (clasele 0 – VIIII), sală de sport, terenuri de sport/ careu şi amenajări exterioare complementare.

Dezvoltarea propusă la Târgovişte are la bază o propunere unitară, etapizată care, după implementare, va genera un ansamblu multifuncţional cu funcţiuni educaţionale, cuprinzând: o şcoală cu 6 săli, 3 laboratoare, secretariat, birou director, administrator şi birou tehnic, grupuri sanitare conformate în baza ordinului Ministerului Sănătăţii, spaţii administrative, bibliotecă, precum şi spaţii de locuire temporară pentru personal şi voluntari.

Complexul educaţional va fi deservit şi de spaţii pentru activităţile fizice – sală de sport de aproximativ 600,00 m², terenuri de joacă diferenţiate pentru copii– spaţii de joacă pentru grădiniţe şi spaţii pentru recreaţie în aer liber pentru copiii de la şcoală, teren de fotbal, zona de parcare, dar şi o livadă cultivată şi spaţii pentru grădina proprie, nevoia de preparare a hranei şi din surse proprii fiind o solicitare explicită din partea beneficiarului şi a investitorului, în conformitate şi cu prevederile actuale pentru certificările de Şcoli Verzi.

În incinta analizată, un corp existent de clădire se va refuncționaliza ca grădiniţă, cu suprafaţa desfăşurată de aproximativ 400,00 m², unde se vor realiza spaţiile administrative pentru grădiniţă, două săli de grupă, dar şi săli pentru educaţie timpurie.

Grădiniţa propusă va dispune de oficiu, sală de mese, cabinet şi izolator, spaţiu pentru cadrele didactice de tip cancelarie, iar zona pentru spaţiile educaţionale va fi organizată în săli de grupă – activităţi, dar şi spaţii de dormit, deservite de filtre-vestiare şi grupuri sanitare.

În procesul de proiectare al ansamblului educaţional de la Târgovişte, joaca din copilărie cu volumele şi desenele ludice ale viitorilor utilizatori au stat la baza conceptului.

Funcțiune:

Educațional, Investiții Private

Amplasament:

Municipiul Târgoviște, județul Dâmbovița

Arie teren (m²):

aproximativ 4.000,00

Suprafață desfășurată (m²):

3.100,00

Capacitate:

Ansamblu educațional – 3 corpuri multifuncționale

Stadiu proiect:

În derulare